Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Roz. Textu

Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Pamięć – tożsamość – świadomość.

W meandrach polskiej niepodległości: 1918-2018, która odbędzie się w Zielonej Górze w dniach 6-7 grudnia 2018 r.

Proponowany zarys tematyczny konferencji jest następujący:

  • Niepodległość w pamięci i upamiętnianiu
  • Pamięć o kluczowych dla istnienia państwa polskiego wydarzeniach, momentach chwały, kryzysu i przełomu – wymiar zbiorowy i indywidualny
  • Tworzenie i odbudowa państwowości
  • Przemiany systemowe a ich wpływ na tożsamość, w tym narodową i polityczną
  • Polityka pamięci w różnych okresach istnienia państwa polskiego w XX i XXI wieku
  • Zmiany w obszarze narracji pamięci
  • Przekształcenia świadomości a zmiany społeczne
  • Problem suwerenności
  • Niepodległe państwo w środowisku międzynarodowym
  • Pomiędzy niezależnością a zależnością

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia znajdują się w załącznikach.

Zaproszenie
Karta zgłoszenia